Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring

Index och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 3.4.2017 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 3/2016 -0,1 0,0 -0,1
Köp av gamla bostäder 3/2016 0,3 0,4 -0,1

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring

Index och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 3.4.2017 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 3/2016 1,0 1,1 -0,1
Köp av gamla bostäder 3/2016 1,4 1,5 -0,1

Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 4:e kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2016/04/oahi_2016_04_2017-04-03_rev_001_sv.html