Finlands officiella statistik

Vuxenutbildning vid läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Anordnande av yrkesinriktad tilläggsutbildning och arbetskraftsutbildning minskade år 2018
12.12.2019
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik anordnades klart mindre yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte leder till examen och arbetskraftsutbildning i läroanstalterna år 2018 jämfört med året innan. Särskilt antalet deltagare i yrkesinriktad tilläggsutbildning inom läroavtalsutbildning minskade med 62 procent och antalet undervisningstimmar med 76 procent.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Statistiken över vuxenutbildning omfattar uppgifter om vuxenutbildningen vid allmänbildande läroanstalter, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och sommaruniversitet. De allmänbildande läroanstalterna omfattar också studiecentralerna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, studerande, utbildning, vuxenutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vuxenutbildning vid läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-4543. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oaiop/index_sv.html