Suomen virallinen tilasto

Opiskelijat ja tutkinnot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,29 miljoonaa
26.11.2020
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,29 miljoonaa vuonna 2019. Määrä on 0,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2018. Opiskelijamäärä kasvoi peruskouluopetuksessa sekä lukio-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijamäärä väheni. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Kuvaus: Tilastokeskus laatii perusasteen jälkeisestä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta tilastoa, josta saadaan kokonaiskuva tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus ovat tilastossa mukana yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja mm. opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden iästä, liikkuvuudesta, kansalaisuudesta ja äidinkielestä. Tilasto perustuu henkilöittäiseen aineistoon, johon on mahdollista liittää muuta henkilöpohjaista tietoa. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansalaisuus, koulutus, opiskelijat, oppilaitokset, tutkinnon suorittaneet, tutkinnot, ulkomaalaiset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7644. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/index.html