Suomen virallinen tilasto

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,28 miljoonaa
29.11.2017
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,28 miljoonaa vuonna 2016. Määrä on 0,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Opiskelijamäärä kasvoi peruskouluopetuksessa sekä ammatillisessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa. Lukio- ja yliopistokoulutuksessa opiskelijamäärä väheni. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Seuraava julkistus:
29.11.2018

Kuvaus: Tilastokeskus laatii perusasteen jälkeisestä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta tilastoa, josta saadaan kokonaiskuva tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus ovat tilastossa mukana yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja mm. opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden iästä, liikkuvuudesta, kansalaisuudesta ja äidinkielestä. Tilasto perustuu henkilöittäiseen aineistoon, johon on mahdollista liittää muuta henkilöpohjaista tietoa. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansalaisuus, koulutus, opiskelijat, oppilaitokset, tutkinnon suorittaneet, tutkinnot, ulkomaalaiset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7644. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/index.html