Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2011 loppuun mennessä, nuorten koulutus

Aloittamisvuosi Uusia opiskelijoita yhteensä Tutkinnon suorittaneita Uusia miesopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita miehiä Uusia naisopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 8 361 6 095 72,9 4 139 2 722 65,8 4 222 3 373 79,9
1999 25 888 18 892 73,0 11 555 7 340 63,5 14 333 11 552 80,6
2000 26 091 18 934 72,6 11 595 7 407 63,9 14 496 11 527 79,5
2001 26 223 18 894 72,1 11 546 7 192 62,3 14 677 11 702 79,7
2002 28 526 19 359 67,9 13 412 7 764 57,9 15 114 11 595 76,7
2003 28 776 19 129 66,5 13 347 7 538 56,5 15 429 11 591 75,1
2004 29 332 19 137 65,2 13 190 7 205 54,6 16 142 11 932 73,9
2005 29 053 18 049 62,1 13 141 6 653 50,6 15 912 11 396 71,6
2006 28 531 15 790 55,3 13 045 5 392 41,3 15 486 10 398 67,1
2007 28 329 11 507 40,6 13 037 3 237 24,8 15 292 8 270 54,1
2008 28 302 5 221 18,4 12 711 1 086 8,5 15 591 4 135 26,5

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2011, Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2011 loppuun mennessä, nuorten koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2011/opku_2011_2013-03-20_tau_003_fi.html