Suomen virallinen tilasto

Opiskelijoiden työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus ennallaan
12.3.2020
Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus pysyi ennallaan vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Vähintään 18-vuotiaista opiskelijoista yli puolet kävi opintojen ohella töissä. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 56 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 59 prosentilla. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 52 prosenttia kävi työssä opintojen ohella.

Kuvaus: Tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoiden työssäkäyntiä opiskelun aikana. Opiskelijoiden työssäkäyntiä kuvaavat tiedot tuotetaan yhdistämällä Tilastokeskuksen henkilöpohjainen opiskelija-aineisto ja työssäkäyntitilaston tiedot. Opiskelijoille ei tehdä mitään kyselyjä. Tilastossa on useita tietoja opiskelijoiden koulutuksesta ja työssäkäynnistä. Tilastotietoja on tuotettu vuodesta 1995 lähtien vuosittain. Vuonna 2005 tilaston perusjoukkoa muutettiin siten, että mukaan lasketaan vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat opiskelijat. Vuosien 1995–2004 tilastot sisältävät alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäyntitiedot ellei toisin mainita. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: koulutus, opiskelijat, työmarkkinat, työssäkäynti.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/index.html