Finlands officiella statistik

Företagstjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen av personaltjänster fortsatte att öka år 2016
3.10.2017
Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade omsättningen av personaltjänster betydligt år 2016. Omsättningen av dessa tjänster visade en uppgång också år 2015. När det gäller övriga näringsgrenar inom företagstjänster ökade omsättningen bl.a. inom datatekniska tjänster, arkitekt- och tekniska tjänster, reklam- och mediebyråtjänster, marknadsundersökningstjänster samt juridiska tjänster. En nedgång visade däremot omsättningen av tjänster inom teknisk provning och analys.

Nästa offentliggörande:
3.10.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över tjänster inom servicenäringarna publiceras i fortsätting under namnet Företagstjänster
19.1.2011
Namnet på statistiken rändras för att noggrannare beskriva innehållet i statistiken, då statistiken i huvudsak täcker näringsgrenar som producerar tjänster till företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagstjänster [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html