Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

1.2 Patentointi Suomessa

Haetut patentit

Vuonna 2006 Suomessa jätettiin kaikkiaan 2 018 patenttihakemusta. Määrä oli 43 hakemusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomailta suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtyjä hakemuksia oli 205 kappaletta vuonna 2006. Ulkomaisista hakemuksista suurin osa tuli Yhdysvalloista (52 kpl), Saksasta (40 kpl) ja Ruotsista (37 kpl). Syynä patenttihakemusten määrän laskuun on siirtyminen yhä enemmän kansainväliseen patentointiin. Vuonna 2006 suomalaiset hakijat jättivät Patentti- ja Rekisterihallituksen kautta 1015 Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaista hakemusta, edellisvuonna PCT-hakemuksia tehtiin 1056 kappaletta.Euroopan patenttitoimiston kautta suomalaiset tekivät 1678 patenttihakemusta, näistä 424 oli suoria hakemuksia, loput alueelliseen vaiheeseen siirtyneitä PCT-hakemuksia.

Alueittain tarkasteltuna eniten kotimaisia patenttihakemuksia jätettiin Helsingin seutukuntaan, 630 hakemusta, joista 130 oli yksityisen keksijän tekemiä hakemuksia. Seuraavavaksi suurimmat seutukunnat olivat Tampere (149 kpl), Jyväskylä (140 kpl) ja Oulu (91 kpl). Kotimaisista patenttihakemuksista 70 oli hakemuksia, joissa keksijä asui joko ulkomailla tai kotimaan osoite oli tuntematon.

Kotimaassa patenttia hakeneista 526:sta yrityksestä ja yhteisöstä vajaa puolet oli tehdasteollisuuden yrityksiä, nämä tekivät yhteensä 915 hakemusta. Eniten patenttia hakeneita yrityksiä oli metalli- ja konepajateollisuuden toimialoilla, 105 yritystä ja 458 hakemusta. Seuraavaksi eniten liike-elämän palvelujen toimialalla (tol 74) 94 yritystä jätti 154 hakemusta. Elektroniikkateollisuudessa 63 yritystä teki yhteensä 287 patenttihakemusta

Myönnetyt patentit

Patentteja myönnettiin vuonna 2006 kaikkiaan 1 059 kappaletta. Myönnettyjen patenttien määrä laski edellisestä vuodesta 700:lla patentilla. Kotimaisista patenteista (710 kpl) suurin osa myönnettiin yrityksille (649 kpl). Ulkomaisille hakijoille myönnettyjen patenttien osuus oli noin kolmannes. Määrä väheni edellisvuodesta vajaalla 300:lla patentilla. Patentoinnin siirtyminen suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle tehdyistä hakemuksista kansainvälisten patenttisopimusten kautta tehtävään patentointiin näkyy Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien määrän voimakkaana kasvuna. Vuonna 2006 Suomessa voimaan saatettiin 6469 eurooppapatenttia. Määrä oli 830 patenttia korkeampi kuin edellisvuonna.

Patentti- ja rekisterihallituksen vuonna 2005 myöntämistä patenteista suurimmat osuudet olivat sähkötekniikan ja työmenetelmien ja kuljetuksen alojen, joiden molempien osuudet olivat viidennes patenteista. Alueittain eniten patentteja myönnettiin Helsingin seutukuntaan (37 %). Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Tampereella (12%) ja Jyväskylällä (6%). Edellisvuoteen verrattuna Helsingin ja Jyväskylän osuudet säilyivät samoina. Sen sijaan Tamperen osuus laski kuusi prosenttiyksikköä ja Oulun kaksi prosenttiyksikköä.

Kaikkiaan 261:lle yritykselle tai yhteisölle myönnettiin patentti vuonna 2006. Se on 50 yritystä edellisvuotta vähemmän.Eniten myönnettyjä patentteja oli metalli- ja konepajateollisuudessa, millä 69 yritykselle myönnettiin 264 patenttia. Seuraavaksi eniten patentointiin elektroniikkateollisuudessa, 42:lle yritykselle myönnettiin 139 patenttia.


Lähde: Patentointi 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 25.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2006, 1.2 Patentointi Suomessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2006/pat_2006_2007-10-25_kat_002_fi.html