Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 7A. Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt eurooppalaiset patentit toimialoittain (TOL 2002) vuosina 2007 ja 2008

Toimiala Euroopan Patenttitoimisto 2007 Euroopan Patenttitoimisto 2008
Patentit Yritykset Patentit Yritykset
Toimialat yhteensä 732 171 768 167
Tehdasteollisuus yhteensä 649 126 675 108
Elintarviketeollisuus 8 6 6 5
TEVANAKE-teollisuus 11 3 2 2
Puunjalostusteollisuus 12 6 14 6
Kemian teollisuus 52 19 65 14
Metalli- ja konepajateollisuus 156 48 126 39
Elektroniikkateollisuus 401 36 450 35
Muu tehdasteollisuus 9 8 12 7
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto     1 1
Rakentaminen 1 1 2 2
Tukku- ja vähittäiskauppa 8 7 7 7
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 17 4 18 3
Tietojenkäsittelypalvelu 6 4 14 10
Tutkimus ja kehittäminen 19 8 23 16
Muu liike-elämää palveleva toiminta 24 14 24 16
Muut toimialat 8 7 4 4

Lähde: Patentointi 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2008, Taulukko 7A. Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt eurooppalaiset patentit toimialoittain (TOL 2002) vuosina 2007 ja 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2008/pat_2008_2009-12-03_tau_009_fi.html