Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 10. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialan (TOL 2008) mukaan 2009 ja 2010

Toimiala Vuosi 2009 Vuosi 2010
Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä
Yhteensä 260 174 266 176
C Teollisuus yhteensä 176 103 159 91
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 1 1    
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 2 2 4 4
16-17 Puunjalostusteollisuus 13 12 13 9
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 16 12 16 11
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 94 49 78 43
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 22 8 23 8
Muu teollisuus 28 19 25 16
D,E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto     1 1
F Rakentaminen 17 14 14 10
G Tukku- ja vähittäiskauppa 21 20 33 27
J Informaatio ja viestintä 5 5 5 5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen     4 3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 31 23 34 24
Muut toimialat 10 9 16 15

Lähde: Patentointi 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2010, Liitetaulukko 10. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialan (TOL 2008) mukaan 2009 ja 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2010/pat_2010_2011-11-03_tau_010_fi.html