Suomen virallinen tilasto

Perheet

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Nuorten kotoa muutto lykkääntynyt
27.11.2015
Tilastokeskuksen perhetilaston mukaan kotona asuvien 20 - 24-vuotiaiden osuus on pienentynyt selvästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, mutta viime vuosina osuus on tasaantunut noin neljännekseen. Nuorten muuttoa lapsuudenkodista kuvataan perheessä lapsen asemassa olevien 20 - 24-vuotiaiden määrällä. Vuonna 2014 lapsen asemassa olevien nuorten suhteellinen osuus ikäryhmästä jopa kasvoi. Lapsen asemassa olevien nuorten osuuden kasvu liittynee kotoa muuttamisen lykkääntymiseen myöhempään ajankohtaan ja kotiin palaamiseen.

Seuraava julkistus:
30.5.2016

Kuvaus: Perheet muodostetaan vuoden vaihteessa Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan samassa asunnossa asuvista henkilöistä. Tilastossa on perheet ja lapsiperheet ja heidän väestötietonsa. Perheet luokitellaan lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin avio- ja avopareihin, rekisteröityihin mies- ja naispareihin sekä yhden vanhemman perheisiin. Avoparit päätellään yhdessä asumisen perusteella. Tilastossa on puolisoiden/vanhempien ikä, kieli, kansalaisuus ja syntymämaa sekä jokaisen kotona asuvan lapsen ikä ja sukupuoli. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: avioliitto, avoliitto, kansalaisuus, lapset, lapsiperheet, perheet, rekisteröity parisuhde, uusperheet, yksinhuoltajaperheet.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/index.html

Jaa