Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2018 hade omkring 63 000 kvinnor barn under 15 år som bodde i två hem
17.6.2019
Uppgifterna framgår av resultaten från tilläggsundersökningen till Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Uppgiften frågades av uppgiftslämnare i åldern 18 - 64 år med minst ett barn under 15 år. Av de kvinnor som besvarade intervjun hade nästan 14 procent och av männen 17 procent tvåhemsbarn.

Nästa offentliggörande:
31.1.2020

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av arsöversikten Familjer framflyttas
21.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html