Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet barn med utländsk bakgrund har fördubblats på tio år
24.11.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter hade 81 000, dvs. 7,5 procent av alla minderåriga barn utländsk bakgrund i slutet av år 2016. Från år 2015 har antalet minderåriga barn med utländsk bakgrund ökat med nästan sju tusen. På tio år har antalet barn med utländsk bakgrund fördubblats.

Nästa offentliggörande:
25.5.2018

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html

Dela