Finlands officiella statistik

Tvångsmedel

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet använde tvångsmedel i 210 300 fall år 2013
12.6.2014
Enligt Statistikcentralen använde polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet tvångsmedel i 210 300 fall år 2013. Detta var 6 300 fall (2,9 procent) färre än året innan. Av tvångsmedlen gällde en tredjedel tagande i förvar av en berusad person, då man ville garantera den berusade personens eller hans omgivnings säkerhet. Vid övriga typer av tvångsmedel var det nästan alltid fråga om att pröva den misstänkta personens skuld eller att skydda straffprocessen.

Nästa offentliggörande:
20.5.2015

Beskrivning: Statistiken över tvångsmedel är inriktad på polisens och tullens tvångsmedel och till den delen på beskrivning av polisens verksamhet. Statistiken omfattar likaså uppgifter om de personer som råkat ut för tvångsmedel, bl.a. längden på frihetsberövandet redovisas. När det gäller övriga tvångsmedel är informationsinnehållet relativt knapphändigt. I statistiken specificeras de tvångsmedel som polisen själv kan besluta om samt de tvångsmedel som kräver domstolsbeslut. Tvångsmedlen indelas i allmänhet i tvångsmedel som gäller personer och tvångsmedel som gäller egendom. Statistiken över tvångsmedel ingår i statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedel har nästan utan undantag anknytning till brottsutredning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anhållande, brott, häktning, polisen, rusmedel, trafikbrott, trafikfylleri, tullförbrytelser, tvångsmedel.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=1799-1749. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pkei/index_sv.html

Dela