Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under september-november med 4,8 procent från året innan
13.2.2019
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,8 procent under september-november jämfört med motsvarande period året innan. Kraftigast ökade verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+6,7 %) samt informations- och kommunikationsverksamhet (+6,5 %). Också uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+5,2 %) samt fastighetsverksamhet (+4,9 %) utvecklades snabbare än den genomsnittliga ökningen av servicenäringarna. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Nästa offentliggörande:
14.3.2019

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering
13.2.2019
Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html