Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti med 6,9 procent från året innan
14.11.2017
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,9 procent under juni - augusti jämfört med motsvarande period året innan. Alla huvudnäringsgrenar inom servicenäringarna ökade från året innan. Kraftigast ökade verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+10,5 %) samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+9,4 %). Mest moderat ökade omsättningen inom näringsgrenarna kultur, nöje och fritid samt annan serviceverksamhet. Båda näringsgrenarna ökade med 2,5 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
13.12.2017

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar inte uppgifterna om omsättningsindexen för januari 2017
12.4.2017
Omsättningsindexen började fr.o.m. uppgifterna för januari år 2017 använda Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ (tidigare periodskattematerial).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela