Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot työnantajasektorin ja koulutusalan mukaan vuonna 2011

Koulutusala Yhteensä Yksityinen sektori Kuntasektori Valtio
Yleissivistävä koulutus 2 938 3 017 2 459 2 864
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 3 307 3 390 3 284 3 765
Humanistinen ja taidealan koulutus 3 191 3 116 3 298 3 336
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 3 369 3 478 2 782 3 541
Luonnontieteellinen koulutus 3 843 3 886 3 676 3 970
Tekniikan koulutus 3 352 3 391 2 877 3 615
Maa- ja metsätalousalan koulutus 2 970 3 020 2 620 3 588
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 2 974 2 932 2 978 3 508
Palvelualojen koulutus 2 577 2 531 2 305 3 578
Muu tai tuntematon koulutusala 2190 2 602 2 180 3 457

Lähde: Palkkarakenne 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 19.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2011, Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot työnantajasektorin ja koulutusalan mukaan vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2012-10-19_tau_001_fi.html