Suomen virallinen tilasto

Palkkarakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palkansaajien tuntiansioiden mediaani 17,9 euroa vuonna 2019
31.8.2020
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan palkansaajien kokonaisansioiden mediaani palkattua tuntia kohden oli 17,9 euroa vuonna 2019. Ammattiryhmistä suurimmat tuntiansiot olivat erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. Työntekijäammateissa tuntiansioiden mediaani vaihteli 13 ja 17 euron välillä.

Kuvaus: Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat, yksityinen sektori.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2018 tilastossa muutos tuntiansiolaskentaan
6.9.2019
Tilastokeskus on tehnyt muutoksen palkkarakennetilaston tuntiansiolaskentaan.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/index.html