Suomen virallinen tilasto

Palkkarakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palkansaajien mediaaniansio suurin väkirikkaissa kunnissa
7.4.2016
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla on yhteys palkansaajien ansioihin. Vuonna 2014 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 143 euroa kuukaudessa, kun työpaikka sijaitsi yli 100 000 asukkaan kunnassa. Vastaava mediaaniansio oli alle 10 000 asukkaan kunnassa 2 647 euroa kuukaudessa.

Seuraava julkistus:
29.9.2016

Kuvaus: Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat, yksityinen sektori.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Vuoden 2014 palkkarakennetilastoa on täydennetty
14.10.2015
Vuoden 2014 palkkarakennetilastoa on täydennetty Verohallinnon Palkka.fi-palvelusta koostetulla palkka- ja työsuhdeaineistolla.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/index.html

Jaa