Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Vanligast med 2 600 euro i månadslön för arbets- och tjänsteförhållanden år 2017
13.9.2018
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den vanligaste totallönen för arbets- och tjänsteförhållanden 2 600 euro i månaden år 2017. Totallönen omfattar utöver grundlöner och tabellöner också lönetillägg, löner för övertid och naturaförmåner. Totallönerna anges i bruttobelopp, dvs. utan avdrag för skatter eller andra avgifter.

Nästa offentliggörande:
7.3.2019

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html