Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den vanligaste månadslönen för heltidsarbete bland yrkesskolutbildade 2 300 euro år 2018
6.9.2019
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den vanligaste totallönen för heltidsarbete 2 300 euro i månaden år 2018 för löntagare som avlagt yrkesutbildning. Totallönerna innehåller utöver grundlönen alla lönetillägg, övertidsersättningar och naturaförmåner, men inte resultatpremier eller semesterpenning. Totallönerna anges i bruttobelopp, dvs. utan avdrag för skatter eller andra avgifter.

Nästa offentliggörande:
20.3.2020

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018
6.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html