Finlands officiella statistik

Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den vanligaste totaltimlönen för löntagare 15 euro år 2016
19.2.2018
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den vanligaste totallönen per avlönad timme 15 euro för löntagare år 2016. Totaltimlönerna omfattar utöver grundlöner och tabellöner alla tillägg, löner för övertid och naturaförmåner. Totaltimlönerna anges i bruttobelopp, dvs. utan avdrag för skatter eller andra avgifter.

Nästa offentliggörande:
13.9.2018

Beskrivning: Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken över månadslöner inom staten publiceras på en egen webbsida våren 2012
26.10.2011
Statistiken månadslöner inom staten publiceras åter på en egen webbsida fr.o.m. år 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/index_sv.html

Dela