Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2005, 4:e kvartalet

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor