Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2007, 3:e kvartalet

2007
3:e kvartalet
Offentliggöranden