Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 19.1.2009

Producentpriserna för tjänster steg i oktober-december

18.01.2010 Uppgifter om hyror för affärs- och kontorslokaler har reviderats. Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 4,2 procent under det fjärde kvartalet år 2008 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Prisstegringen påverkades speciellt av att vägtransporten av gods, tekniska tjänster och konsultverksamhet blev dyrare jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Producentpriserna för tjänster steg med 0.4 procent från föregående kvartal. Stegringen berodde huvudsakligen på att hotelltjänster och hyror för affärs- och kontorslokarer blev dyrare. Prisstegringen dämpades särskilt av att priserna på vägtransporten av gods och sjötransporten gick ned.

Producentprisindex för tjänster 2005=100, 4:e kvartalet 2008

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för tjänster 2005=100 111,6 0,4 4,2
Hotell- och restaurangverksamhet 107,0 8,0 –0,4
Transport, magasinering och kommunikation 112,1 –0,9 4,7
Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet , företagstjänster 112,5 0,8 4,4
Andra samhälleliga och personliga tjänster 101,7 0,1 1,0

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande ungefär hälften av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2008, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.01.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2008/04/pthi_2008_04_2009-01-19_tie_001_sv.html