Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2018, 1:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2010

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
49 Landtransport; transport i rörsystem 120,5 1,1 1,8
4932 Taxitrafik 121,4 0,0 2,4
4941 Vägtransport, godstrafik 120,4 1,2 1,7
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 106,3 1,4 9,3
52 Magasinering och stödtjänster till transport 109,3 -0,1 4,4
5210 Magasinering och varulagring 111,1 -0,4 -0,3
5224 Godshantering 108,3 0,0 7,4
53 Post- och kurirverksamhet 121,6 0,1 0,6
5310 Postbefordran via nationella posten 122,6 0,0 0,0
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 117,0 0,6 3,2
5510 Hotellverksamhet 105,1 0,5 2,0
58 Förlagsverksamhet 111,8 -0,3 -0,3
61 Telekommunikation 85,4 -0,9 -5,1
62 IT-tjänster 110,5 -0,1 0,5
63 Informationstjänster 106,5 0,0 0,4
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 113,3 0,4 6,1
6820A Hyror för kontorslokaler 112,9 -0,3 5,3
6820B Hyror för affärslokaler 113,7 1,3 7,0
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 125,5 0,4 2,2
6910 Juridisk verksamhet 117,4 0,0 2,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 130,1 0,5 2,3
702 Konsulttjänster till företag 130,2 0,1 -2,3
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 122,0 0,5 0,9
712 Teknisk provning och analys 132,5 -0,9 4,2
73 Reklam och marknadsundersökning 111,4 1,3 0,5
731 Reklamverksamhet 111,4 1,4 0,4
732 Marknads- och opinionsundersökning 111,7 0,0 1,8
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 105,9 -0,5 -5,4
7820 Personaluthyrning 117,9 -0,1 3,2
8010 Säkerhetsverksamhet 126,5 0,5 3,3
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 117,0 0,5 1,4
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 120,1 0,8 1,7
812 Rengöring och lokalvård 112,3 0,1 1,0
9601 Tvätteriverksamhet för företag 100,5 -1,6 -0,0
H Transport och magasinering 116,8 0,8 2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 105,1 0,5 2,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,5 -0,3 -1,3
L Fastighetsverksamhet 113,3 0,4 6,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,6 0,4 0,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 114,9 0,2 0,1
S Annan serviceverksamhet 100,5 -1,6 -0,0
Totalindex (TOL 2008) 114,1 0,3 1,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 19.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2010, Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2010/02/pthi_2010_02_2010-07-19_tau_001_sv.html

Dela