Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100, 4:e kvartalet 2017

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 124,6 0,2 1,9
H Transport och magasinering 124,6 0,4 2,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 129,6 0,2 2,0
4932 Taxitrafik 141,9 0,0 1,4
4941 Vägtransport, godstrafik 128,6 0,2 2,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 113,3 -0,5 0,7
52 Magasinering och stödtjänster till transport 111,6 -0,4 -0,2
5210 Magasinering och varulagring 122,8 0,0 1,4
5224 Godshantering 104,3 -0,8 -1,4
53 Post- och kurirverksamhet 173,7 3,1 9,4
5310 Postbefordran via nationella posten 182,4 3,2 10,4
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 131,0 1,7 3,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 122,0 0,9 2,1
5510 Hotellverksamhet 117,3 1,5 2,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 108,8 0,5 1,9
58 Förlagsverksamhet 130,1 0,8 2,7
61 Telekommunikation 76,7 1,1 4,4
62 IT-tjänster 124,8 0,3 1,4
63 Informationstjänster 110,0 0,1 0,9
L Fastighetsverksamhet 127,3 0,3 0,4
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 127,7 0,3 0,4
6820A Hyror för kontorslokaler 123,7 0,3 0,4
6820B Hyror för affärslokaler 132,4 0,2 0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 131,7 -0,1 2,8
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 145,2 -0,1 1,1
6910 Juridisk verksamhet 134,6 0,1 1,8
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 151,1 -0,2 0,6
702 Konsulttjänster till företag 142,3 -0,5 6,5
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 128,7 -0,1 1,6
712 Teknisk provning och analys 135,8 0,1 -0,4
73 Reklam och marknadsundersökning 114,2 0,2 0,6
731 Reklamverksamhet 114,0 0,2 0,7
732 Marknads- och opinionsundersökning 117,6 0,0 -1,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,0 0,2 0,8
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 127,3 0,5 1,6
7820 Personaluthyrning 129,4 0,1 0,5
8010 Säkerhetsverksamhet 149,6 0,2 -1,6
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 136,3 0,1 0,8
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 143,0 0,2 1,2
812 Rengöring och lokalvård 127,9 0,0 0,5
S Annan serviceverksamhet 112,0 0,4 0,8
96011 Tvätteriverksamhet för företag 106,8 0,4 0,1

Källa: Producentprisindex för tjänster 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100, 4:e kvartalet 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2017/04/pthi_2017_04_2018-01-24_tau_002_sv.html