Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Virkeshandelns volymer och priser.

Tilläggsuppgifter

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Virkespriser per skogscentral [e-publikation].
Helsinki: Skogsforskningsinstitutet [hänvisat: 24.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/puhmk/yht_sv.html

Dela