Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor och tjänster.

Import av tjänster enligt servicetyp, 2002-2008, milj. euro

Servicetyp -- export År
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Post- och telekommunikationstjänster 293 249 228 474 430 318 371
- Post- och kurirtjänster 34 43 28 71 57 62 71
- Telekommunikationstjänster 259 206 200 403 373 255 300
Export av byggtjänster 223 261 497 388 261 248 411
Datateknik- och informationstjänster 395 427 592 929 891 1 094 1 311
- Datatekniktjänster 363 407 561 904 879 1 077 1 293
- Informationstjänster 32 19 31 25 12 17 18
Royaltyer och licensavgifter 641 545 644 902 1 031 1 051 1 380
Andra företagstjänster 3 703 4 038 3 900 4 830 4 944 5 791 8 266
- Juridiska-, bokförings-, administrativa- och PR-tjänster 216 207 230 288 220 400 364
- Reklam-, marknadsföringsundersökning och opinionsmättningar 701 759 736 1 076 1 069 1 359 1 804
- Forskning och utveckling 1 500 1 686 1 573 1 775 1 879 1 872 3 550
- Arkitekt-, ingenjörs- och andra tekniska tjänster 69 77 92 135 158 144 164
- Jord- och skogsbruks-, samt gruvdrifts och förädlingstjänster 2 1 8 9 13 13 11
- På annat håll ospecifierade företagstjänsterna inkl. Förmedlingshandel, bruksleasing och koncerners oklassificerade interna tjänster 1 216 1 310 1 261 1 548 1 605 2 004 2 373
Övriga personliga, kultur, och rekreationstjänster 64 22 23 19 21 34 33
- Audiovisuella och därmed förknippade tjänster 58 6 6 10 8 21 14
- Övriga personliga-, kultur- och rekreationstjänster 6 16 17 9 14 12 19
Tjänster, som inte hör till någon annan grupp 128 78 123 197 0 0 0
Export av tjänster totalt 5 448 5 620 6 007 7 738 7 578 8 535 11 771

Källa: Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaakko Salmela (09) 1734 2953, Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. 2008, Import av tjänster enligt servicetyp, 2002-2008, milj. euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/2008/pul_2008_2010-01-18_tau_001_sv.html

Dela