Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 18.1.2010

Konserniliiketoiminnot kasvattivat palvelujen ulkomaankauppaa 2008

Palvelujen vienti ja tuonti kasvoi vuonna 2008 palvelujen ulkomaankauppatilaston lopullisten tietojen mukaan. Kesäkuun ennakkotietojen julkaisun jälkeen tiedusteluun on saatu lisää vastauksia ja saatuja tietoja on tarkastettu. Nyt julkaistavissa taulukoissa on myös tarkennettu vuoden 2007 maajakaumaa vuoden 2008 tietojen perusteella. Muutos johtuu joidenkin tiedonantajien vuonna 2008 tarkemmalla maaluokituksella ilmoittamista tiedoista. Muutokset koskevat vain ulkomaankaupan maajakaumaa.

Vuonna 2008 palvelujen ulkomaankaupan kasvuun vaikutti erityisesti kansainvälisten konsernien taloustoimien lisääntyminen ja konsernitoimintojen keskittäminen ulkomailta Suomeen. Viennissä muutokset näkyvät erityisesti tietotekniikka- sekä rakennuspalvelujen viennissä. Tuonnissa lisääntyneen kansainvälistymisen aiheuttama kasvu on hajaantunut useampaan erään, mutta näkyy erityisesti tutkimus- ja kehityspalvelujen kasvuna. Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä kasvoi yli miljardilla vuoteen 2007 nähden.

Suomen tärkeimmät kauppakumppanit palvelujen viennissä olivat Saksa, Intia ja Ruotsi. Vastaavasti palvelujen tuonnissa tärkeimmät maat olivat Saksa, Yhdysvallat ja Iso-Britannia.

Viennissä kasvoivat merkittävästi myös rojaltit ja lisenssimaksut. Televiestinnän ja muiden liike-elämän palvelujen vienti laski vuonna 2008. Erityisesti välityskaupasta saatujen nettotulojen lasku pienensi muiden liike-elämän palvelujen vientiä.

Tuonnin kasvu jakaantui tasaisemmin palvelueriin. Tutkimus- ja kehityspalvelujen lisäksi rojaltien ja lisenssimaksujen, mainonnan ja markkinatutkimuksen sekä tietotekniikkapalvelujen tuonti kasvoi merkittävästi.

Palvelujen ulkomaankaupan tilasto perustuu Tilastokeskuksen palvelujen ulkomaankaupan tiedusteluun. Tilastoon eivät sisälly kuljetus, matkailu eivätkä vakuutus- ja rahoituspalvelut.


Lähde: Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaakko Salmela (09) 1734 2953, Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (301,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.1.2010

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/2008/pul_2008_2010-01-18_tie_001_fi.html