Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 10.6.2010

Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä laski vuonna 2009

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä supistui 3,7 miljardiin euroon vuonna 2009, mikä on yli 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Palveluja vietiin vuonna 2009 noin 15 miljardin euron arvosta palvelujen tuonnin ollessa noin 11,4 miljardia.

Palvelujen vienti, tuonti ja ylijäämä 2002–2009

Palvelujen vienti, tuonti ja ylijäämä 2002–2009

Ulkomaankaupan ylijäämä supistui palvelujen viennin vähennyttyä tuontia enemmän. Viennin arvo laski vuonna 2009 yli 7 prosenttia eli yli 1,2 miljardia euroa vuoteen 2008 nähden. Vastaavasti palvelujen tuonti putosi hieman yli 3,5 prosenttia, yhteensä 418 miljoonaa euroa. Vienti ja tuonti säilyivät edelleen korkealla tasolla vuoden 2008 tapaan, mikä näkyy etenkin tietotekniikkapalvelujen kaupassa

Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä kasvoi rojalti- ja lisenssimaksuissa. Näiden palvelujen vienti kasvoi yli 200 miljoonaa euroa tuonnin laskiessa noin 480 miljoonaa. Rojaltien ja lisenssimaksujen palvelujen ulkomaankaupan alijäämä vuonna 2008 oli 373 miljoonaa euroa, kun vuonna 2009 ylijäämä oli 317 miljoonaa euroa.

Palvelujen viennissä tärkeimmät kauppakumppanit olivat Intia, Ruotsi ja Kiina. Ruotsin lisäksi lähialueiden maista eniten palveluja vietiin Venäjälle ja Saksaan. Palvelujen tuonti on keskittynyt vientiä selvemmin tiettyihin maihin. Tärkeimpiä palvelujen tuontimaita ovat edelleen Saksa, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ruotsi.

EU15 -maiden osuus palveluviennistä pysyi edelleen matalalla tasolla tilaston alkuvuosien tasoon verrattuna. Kiinan ja Intian osuus palvelujen ulkomaankaupasta kasvoi vuonna 2009. Näiden maiden merkitys kauppakumppaneina on kasvanut vuodesta 2002.

Palvelujen ulkomaankaupan tilasto perustuu Tilastokeskuksen palvelujen ulkomaankaupan vuosi- ja neljännesvuositiedusteluihin. Tiedot sisältävät konserniyritysten välisen palvelukaupan. Tilaston tietoihin eivät sisälly kuljetuksen, matkailun, vakuutuksen palvelut.


Lähde: Palvelujen ulkomaankauppa 2009, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaakko Salmela (09) 1734 2953, Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (286,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/2009/pul_2009_2010-06-10_tie_001_fi.html