Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor och tjänster.

Publicerad: 10.6.2010

Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2009

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till 3,7 miljarder euro år 2009, vilket är över 18 procent mindre än år 2008. År 2009 uppgick exporten av tjänster till omkring 15 miljarder euro, medan importen av tjänster var omkring 11,4 miljarder euro.

Import, export och överskott av utrikeshandel i tjänster 2002–2009, milj. euro

Import, export och överskott av utrikeshandel i tjänster 2002–2009, milj. euro

Överskottet i utrikeshandeln minskade i och med att exporten av tjänster minskade mer än importen. År 2009 sjönk exportvärdet med över 7 procent, dvs. med mer än 1,2 miljarder euro, jämfört med år 2008. Likaså sjönk importen av tjänster med något över 3,5 procent, totalt 418 miljoner euro. Exporten och importen bibehölls fortfarande på en hög nivå liksom år 2008, vilket syns särskilt i handeln med datatekniktjänster.

Överskottet i utrikeshandeln med tjänster växte inom royaltyn och licensavgifter. Exporten av dessa tjänster ökade med över 200 miljoner euro, medan importen minskade med omkring 480 miljoner. Underskottet i utrikeshandeln med tjänster såsom royaltyn och licensavgifter var 373 miljoner euro år 2008, medan överskottet år 2009 var 317 miljoner euro.

Inom exporten av tjänster var Indien, Sverige och Kina de viktigaste handelspartnerna. Förutom till Sverige exporterades tjänster mest till Ryssland och Tyskland av länderna i närområdet. Importen av tjänster är mer koncentrerad till vissa länder än exporten . Tyskland, Förenta staterna, Storbritannien och Sverige är fortfarande bland de viktigaste länderna i fråga om import av tjänster.

EU15-ländernas andel av exporten av tjänster var fortfarande på en låg nivå jämfört med nivån för de första åren för statistiken. Kinas och Indiens andel av utrikeshandeln med tjänster ökade år 2009. Dessa länders betydelse som handelspartners har ökat sedan år 2002.

Statistiken över utrikeshandel med tjänster baserar sig på Statistikcentralens årliga och kvartalsvisa enkäter om utrikeshandel med tjänster. Uppgifterna omfattar handeln med tjänster mellan koncernföretag. Uppgifterna i statistiken omfattar inte transport, turism och försäkringstjänster.


Källa: Utrikeshandel med tjänster 2009, preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaakko Salmela (09) 1734 2953, Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/2009/pul_2009_2010-06-10_tie_001_sv.html