Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.5.2011

Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä kasvoi vuonna 2010

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palvelujen viennin arvo nousi ja tuonnin arvo laski vuonna 2010. Palveluja vietiin vuonna 2010 noin 15,7 miljardin euron arvosta palvelujen tuonnin ollessa noin 11,4 miljardia euroa. Ylijäämä palvelujen ulkomaankaupasta kasvoi vajaan kolmanneksen vuodesta 2009 ollen noin 4,3 miljardia vuonna 2010.

Palvelujen vienti, tuonti ja ylijäämä 2002–2010, milj. euroa

Palvelujen vienti, tuonti ja ylijäämä 2002–2010, milj. euroa

Vuonna 2010 palvelujen vienti nousi 15,7 miljardiin euroon, mikä on noin 350 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2009. Palvelujen tuonti laski 570 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Ylijäämä palvelujen ulkomaankaupasta oli vuonna 2010 noin 4,3 miljardia euroa, missä on lähes 920 miljoonaa euroa kasvua edelliseen vuoteen nähden.

Ylijäämä kasvoi erityisesti rojalti- ja lisenssimaksuissa, ollen 840 miljoonaa euroa vuonna 2010. Ylijäämä samassa erässä vuonna 2009 oli 340 miljoonaa euroa. Rojalti- ja lisenssimaksuista saatiin vuonna 2010 vientituloja vajaat 1,8 miljardia euroa. Rojalti- ja lisenssimaksuihin kuuluvat franchising- ja muut vastaavat oikeudet sekä muut rojaltit ja lisenssimaksut.

Palvelujen viennissä merkittävimmät kohdemaat olivat Intia, Ruotsi ja Kiina. Vienti Ruotsiin ja Alankomaihin kasvoi edelliseen vuoteen nähden. Huomionarvoista oli myös viennin lasku Kiinaan ja Venäjälle. Tärkeimpiä palvelujen tuontimaita olivat Saksa, Yhdysvallat ja Iso-Britannia.

EU15 -maihin suuntautunut palveluvienti nousi 4,8 miljardiin euroon, mikä on 30 prosenttia kaikesta palvelujen viennistä. EU15 -maiden osuus kasvoi yli kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2009. Tuonti EU15 -maista laski vuonna 2010 alle 6,0 miljardiin euroon. EU15 -maiden osuus kaikesta palvelujen tuonnista laski 52 prosenttiin, mikä merkitsee kuuden prosenttiyksikön laskua vuodesta 2009.

Palvelujen ulkomaankaupan tilasto perustuu Tilastokeskuksen palvelujen ulkomaankaupan vuosi- ja neljännesvuositiedusteluihin. Tiedot sisältävät konserniyritysten välisen palvelukaupan. Tilaston tietoihin eivät sisälly kuljetuksen, matkailun tai vakuutuksen palvelut. Tietoja käytetään mm. kansantalouden tilinpidon laadinnassa sekä osana Suomen Pankin laatimaa maksutasetta.


Lähde: Palvelujen ulkomaankauppa 2010, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Sippola +358 9 1734 3383, Marjatta Tenhunen +358 9 1734 2927, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (293,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2011

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/2010/pul_2010_2011-05-27_tie_001_fi.html