Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor och tjänster.

Publicerad: 27.5.2011

Överskottet i utrikeshandeln med tjänster ökade år 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade värdet på exporten av tjänster, medan värdet på importen av tjänster minskade år 2010. År 2010 uppgick exporten av tjänster till omkring 15,7 miljarder euro, medan importen av tjänster var omkring 11,4 miljarder euro. Överskottet i utrikeshandeln med tjänster ökade med något under en tredjedel jämfört med år 2009 och uppgick till omkring 4,3 miljarder euro år 2010.

Import, export och överskott av utrikeshandel i tjänster 2002–2010, milj. euro

Import, export och överskott av utrikeshandel i tjänster 2002–2010, milj. euro

År 2010 steg exporten av tjänster till 15,7 miljarder euro, vilket är omkring 350 miljoner euro mer än år 2009. Importen av tjänster sjönk med 570 miljoner euro från året innan. Överskottet i utrikeshandeln med tjänster var omkring 4,3 miljarder euro år 2010, dvs. nästan 920 miljoner större än året innan.

Överskottet ökade särskilt inom royaltyer och licensavgifter och var 840 miljoner euro år 2010. År 2009 var överskottet 340 miljoner euro. Exportinkomsterna från royaltyer och licensavgifter uppgick till något under 1,8 miljarder euro år 2010. Till royaltyer och licensavgifter hör franchising och andra liknande rättigheter samt övriga royaltyer och licensavgifter.

Inom exporten av tjänster var Indien, Sverige och Kina våra viktigaste handelspartners. Exporten till Sverige och Nederländerna ökade jämfört med året innan. Beaktansvärt var också att exporten till Kina och Ryssland minskade. De viktigaste importländerna när det gäller tjänster var Tyskland, Förenta staterna och Storbritannien.

Exporten av tjänster till EU15-länderna steg till 4,8 miljarder euro, vilket är 30 procent av den totala tjänsteexporten. EU15-ländernas andel ökade med över två procentenheter från år 2009. Importen från EU15-länderna sjönk år 2010 till under 6,0 miljarder euro. EU15-ländernas andel av den totala tjänsteimporten sjönk till 52 procent, vilket innebär en minskning med sex procentenheter jämfört med år 2009.

Statistiken över utrikeshandel med tjänster baserar sig på Statistikcentralens årliga och kvartalsvisa enkäter om utrikeshandel med tjänster. Uppgifterna omfattar handeln med tjänster mellan koncernföretag. Uppgifterna i statistiken omfattar inte transport, turism eller försäkringstjänster. Uppgifterna används bl.a. vid sammanställandet av nationalräkenskaper och som en del av betalningsbalansen som sammanställs av Finlands Bank.


Källa: Utrikeshandel med tjänster 2010, preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola +358 9 1734 3383, Marjatta Tenhunen +358 9 1734 2927, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/2010/pul_2010_2011-05-27_tie_001_sv.html