Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 29.5.2012

Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämän kasvu jatkui vuonna 2011

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palveluja vietiin vuonna 2011 noin 15,1 miljardin euron arvosta palvelujen tuonnin ollessa noin 11,1 miljardia euroa. Ylijäämä palvelujen ulkomaankaupasta kasvoi 5 prosenttia vuodesta 2010 ollen noin 4,0 miljardia euroa. Vuoteen 2009 verrattuna kasvu ylijäämässä oli 20 prosenttia.

Palvelujen vienti, tuonti ja ylijäämä 2002–2011, milj. euroa

Palvelujen vienti, tuonti ja ylijäämä 2002–2011, milj. euroa

Vuonna 2011 palvelujen vienti pysyi ennallaan 15,1 miljardissa eurossa vuoteen 2010 verrattuna. Palvelujen tuonti laski 0,2 miljardia euroa edellisvuodesta 11,1 miljardiin euroon. Ylijäämä palvelujen ulkomaankaupasta oli vuonna 2011 noin 4,0 miljardia euroa, missä on 0,2 miljardia euroa kasvua edelliseen vuoteen nähden.

Ylijäämä jatkoi kasvua erityisesti rojalti- ja lisenssimaksuissa, ollen 1,4 miljardia euroa vuonna 2011. Ylijäämä samassa erässä vuonna 2010 oli 0,8 miljardia euroa ja edellisvuonna 0,3 miljardia euroa. Rojalti- ja lisenssimaksuista saatiin vuonna 2011 vientituloja 2,3 miljardia euroa. Eniten ylijäämää, 3,4 miljardia euroa, kertyi edelleen tietotekniikkapalveluista vientitulojen ollessa 4,9 miljardia.

Palvelujen viennissä merkittävimmät kohdemaat vuonna 2011 olivat Ruotsi ja Yhdysvallat. Vienti Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Ruotsiin kasvoi voimakkaasti edelliseen vuoteen nähden. Vienti Kiinaan ja Intiaan puolestaan vähentyi merkittävästi. Tärkeimpiä palvelujen tuontimaita olivat Saksa, Yhdysvallat, Ruotsi ja Iso-Britannia. Tuonti Saksasta jatkoi laskua, mutta tuonti Ruotsista kasvoi voimakkaasti vuoteen 2010 verrattuna.

EU15 -maihin suuntautunut palveluvienti nousi 4,8 miljardiin euroon, mikä on kolmannes kaikesta palvelujen viennistä. EU15 -maiden osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2010. Tuonti EU15-maista laski 6,2 miljardiin euroon vuonna 2011. EU15 -maiden osuus kaikesta palvelujen tuonnista pysyi ennallaan vuoteen 2010 verrattuna, ollen 56 prosenttia.

Palvelujen ulkomaankaupan tilasto perustuu Tilastokeskuksen palvelujen ulkomaankaupan vuosi- ja neljännesvuositiedusteluihin. Tiedot sisältävät konserniyritysten välisen palvelukaupan. Tilasto ei sisällä kuljetuksen, matkailun, eikä vakuutus- tai rahoituspalvelujen tietoja. Tilaston tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon laadinnassa sekä osana Suomen Pankin laatimaa maksutasetta.


Lähde: Palvelujen ulkomaankauppa 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Sippola 09 1734 3383, Marjatta Tenhunen 09 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.5.2012

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pul/2011/pul_2011_2012-05-29_tie_001_fi.html

Jaa