Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor och tjänster.

Publicerad: 29.5.2012

Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder euro år 2011, medan importen av tjänster var omkring 11,1 miljarder euro. Överskottet i utrikeshandeln med tjänster ökade med 5 procent från år 2010 och uppgick till omkring 4,0 miljarder euro. Jämfört med år 2009 var ökningen av överskottet 20 procent.

Import, export och överskott av utrikeshandel i tjänster 2002–2011, milj. euro

Import, export och överskott av utrikeshandel i tjänster 2002–2011, milj. euro

År 2011 låg exporten av tjänster oförändrat på 15,1 miljarder euro jämfört med år 2010. Importen av tjänster sjönk med 0,2 miljarder euro från året innan till 11,1 miljarder euro. Överskottet i utrikeshandeln med tjänster var omkring 4,0 miljarder euro år 2011, dvs. 0,2 miljarder större än året innan.

Överskottet fortsatte att öka särskilt inom royaltyer och licensavgifter och var 1,4 miljarder euro år 2011. Överskottet för samma post var 0,8 miljarder euro år 2010 och 0,3 miljarder euro år 2009 Exportinkomsterna från royaltyer och licensavgifter uppgick till 2,3 miljarder euro år 2011. Det största överskottet, 3,4 miljarder euro, kom alltjämt från datatekniktjänster, där exportinkomsterna var 4,9 miljarder euro.

Inom exporten av tjänster var Sverige och Förenta staterna våra viktigaste handelspartners år 2011. Exporten till Förenta staterna, Japan och Sverige ökade kraftigt jämfört med året innan. Däremot minskade exporten till Kina och Indien betydligt. De viktigaste importländerna när det gäller tjänster var Tyskland, Förenta staterna. Sverige och Storbritannien. Importen från Tyskland fortsatte att minska från år 2009, men importen från Sverige ökade kraftigt jämfört med år 2010.

Exporten av tjänster till EU15-länderna steg till 4,8 miljarder euro, vilket är en tredjedel av den totala tjänsteexporten. EU15-ländernas andel ökade med tre procentenheter från år 2010. Importen från EU15-länderna sjönk till 6,2 miljarder euro år 2011. EU15-ländernas andel av den totala tjänsteimporten var oförändrad jämfört med år 2010, dvs. 56 procent.

Statistiken över utrikeshandel med tjänster baserar sig på Statistikcentralens årliga och kvartalsvisa enkäter om utrikeshandel med tjänster. Uppgifterna omfattar handeln med tjänster mellan koncernföretag. Statistiken omfattar inte uppgifter om transport, turism och försäkrings- och finansieringstjänster. Uppgifterna i statistiken används vid sammanställandet av nationalräkenskaper och som en del av betalningsbalansen som sammanställs av Finlands Bank.


Källa: Utrikeshandel med tjänster 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 09 1734 3383, Marjatta Tenhunen 09 1734 2927, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/2011/pul_2011_2012-05-29_tie_001_sv.html

Dela