Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 19.2.2008

Kesäkaudella 2007 Suomessa vieraili 3,3 miljoonaa ulkomaista matkustajaa

Kesäkaudella 2007 -toukokuun ja lokakuun välisenä aikana- Suomessa vieraili 3,3 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi neljä prosenttia edellisestä kesäkaudesta. Eniten matkustajia saapui Venäjältä, Ruotsista ja Virosta. Venäjältä tulleiden matkustajien määrä kasvoi 15 prosenttia edelliskesästä. Tiedot ilmenevät rajahaastattelututkimuksesta, jonka toteuttajina ovat Tilastokeskus ja Matkailun edistämiskeskus. Tutkimusjaksolla haastateltiin noin 24 000 Suomesta poistuvaa ulkomaista matkustajaa Suomen vilkkaimmissa rajanylityspisteissä.

Ulkomaisista matkustajista 40 prosenttia ilmoitti Suomen-matkansa pääasialliseksi syyksi vapaa-ajanmatkan. Työmatkalla Suomessa oli runsas neljännes matkustajista ja joka kymmenes matkustaja oli Suomessa tuttava- tai sukulaisvierailulla.

Suomessa päivämatkalla oli runsas kolmannes matkustajista, päivämatkojen määrä lisääntyi 14 prosentilla edelliskesästä. Keskimäärin Suomessa yövyttiin 4,9 yötä matkaa kohden. Yöpyneistä 47 prosenttia majoittui hotellissa tai motellissa, neljännes tuttavien tai sukulaisten luona. Ulkomaiset matkustajat vierailivat Helsingissä, Järvi-Suomessa ja Kainuussa sekä Lapissa edelliskesää enemmän.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat Suomessa 971 miljoonaa euroa kesäkauden aikana. Rahankulutus kasvoi edellisestä kesäkaudesta seitsemän prosenttia. Kokonaisrahankulutuksesta noin neljännes oli Venäjältä saapuneiden matkustajien kulutusta. Venäjältä saapuneiden matkustajien Suomeen jättämä rahamäärä kasvoi neljänneksellä kesästä 2006. Ulkomainen matkustaja kulutti Suomen-vierailuaan kohden rahaa keskimäärin 291 euroa. Päivää kohden käytettiin keskimäärin 49 euroa, työmatkalla olleet kuluttivat keskimäärin 67 euroa päivässä. Eniten rahaa, runsas kolmannes kokonaiskulutuksesta, käytettiin ostoksiin. Neljännes kokonaiskulutuksesta meni ravintoloihin ja kahviloihin sekä viidennes majoituskuluihin. Majoitukseen käytettiin rahaa kymmenen prosenttia edelliskesää enemmän.

Touko-lokakuussa 2007 Suomessa vierailleiden ulkomaisten matkustajien keskimääräinen rahankulutus päivässä sekä erikseen Venäjältä, Ruotsista ja Virosta saapuneiden päiväkulutus

Kaikista matkustajista 57 prosenttia oli miehiä, työmatkalaisista miehiä oli 75 prosenttia. Keski-iältään ulkomaiset matkustajat olivat 42-vuotiaita. Matkaseurana noin 40 prosentilla oli perhe tai sukulaiset, neljännes matkusti muussa matkaseurueessa ja neljännes yksin. Matkustajista 15 prosenttia oli Suomessa ennalta järjestetyllä pakettimatkalla.

Kolmanneksella matkustajista markkinointitoimenpiteet olivat vaikuttaneet päätökseen matkustaa Suomeen. Eniten matkapäätökseen vaikuttanutta tietoa saatiin Internetistä. Myös aikaisemmat käynnit Suomessa ja tuttavien tai sukulaisten suositukset vaikuttivat matkustuspäätökseen. Suomen luonto oli pääasiallinen vaikutin joka neljännen lomamatkustajan matkapäätöksessä. Runsas viidennes kertoi päätyneensä Suomen-lomalle mielenkiinnosta suomalaista kulttuuria ja elämäntapoja kohtaan.

Lähde: Rajahaastattelututkimus. Tilastokeskus / Matkailun edistämiskeskus

Lisätietoja: Anna-Kaarina Potila (09) 1734 2680, Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.2.2008

Viittausohje:

Tilasto: Rajahaastattelututkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9795. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rajat/2007/rajat_2007_2008-02-19_tie_001.html

Jaa