Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2019, december

Byggnadskostnadsindex 2016, september

2016
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer