Finlands officiella statistik

Finansieringsleasing

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Anskaffningar via finansieringsleasing 2,0 miljarder år 2013
9.4.2014
År 2013 uppgick anskaffningarna via finansieringsleasing till 2,0 miljarder euro. Anskaffningarna minskade med 4 procent jämfört med året innan. Finansieringsleasinghyrorna uppgick till 1,2 miljarder euro, dvs. 3 procent mer än år 2012. Försäljningen av leasingobjekt uppgick till 632 miljoner euro i de finansiella leasingföretagen, dvs. försäljningen minskade med 9 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Nästa offentliggörande:
30.4.2015

Beskrivning: Statistiken över finansieringsleasing innehåller uppgifter efter sektor, näringsgren och objekt gällan-de kreditinstituts och andra leasinggivares verksamhet inom finansieringsleasing.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansinstitut, företag, investeringar, kreditinstitut, leasing, uthyrning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikcentralen fortsätter att publicera statistik över finansieringsleasing på statistikens webbsida
7.3.2014
I början av år 2013 reviderade Statistikcentralen insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/index_sv.html

Dela