Finlands officiella statistik

Finansieringsleasing

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Anskaffningar via finansieringsleasing 2,2 miljarder år 2014
30.4.2015
År 2014 uppgick anskaffningarna via finansieringsleasing till 2,2 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade anskaffningarna med 12 procent. Finansieringsleasinghyrorna uppgick till 1,2 miljarder euro, dvs. lika mycket som år 2013. Försäljningen av leasingobjekt uppgick till 632 miljoner euro i de finansiella leasingföretagen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: Statistiken över finansieringsleasing innehåller uppgifter efter sektor, näringsgren och objekt gällan-de kreditinstituts och andra leasinggivares verksamhet inom finansieringsleasing.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansinstitut, företag, investeringar, kreditinstitut, leasing, uthyrning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikcentralen fortsätter att publicera statistik över finansieringsleasing på statistikens webbsida
7.3.2014
I början av år 2013 reviderade Statistikcentralen insamlingen och publiceringen av uppgifter i statistiken över finansmarknaden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/index_sv.html

Dela