Suomen virallinen tilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Nuorten osuus omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä laskussa
8.5.2018
Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2017 koko maassa kaikkiaan 861 900 rikosta ja rikkomusta, mikä on 38 500 rikosta ja rikkomusta (4,7 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2017 selvitettyihin 644 500 rikokseen ja rikkomukseen epäiltiin syylliseksi yhteensä 669 900 henkilöä. Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen suurimman ryhmän muodostavat 30 - 39-vuotiaat. 50 vuotta täyttäneiden osuuden kasvu selittyy ainakin osittain ikäluokan koon kasvulla.

Seuraava julkistus:
31.5.2018

Kuvaus: Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen käyttämien pakkokeinojen kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmi tulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tutkimien ja selvittämien rikosten määrä sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi. Selvitetyistä rikoksista ilmoitetaan myös syylliseksi epäillyt sekä heidän ikänsä, kansalaisuus ja joitain sosioekonomisia taustatekijöitä. Tilasto sisältää myös tietoja lähisuhdeväkivallasta ja kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta sekä eräistä viranomaisten suorittamista tehtävistä kuten itsemurhien, hirvieläinkolareiden, palonsyiden yms. tutkimuksista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansalaisuus, liikennejuopumus, liikennerikokset, perheväkivalta, poliisi, pysäköinninvalvonta, päihteet, rikokset, tullirikokset, uhrit, ulkomaalaiset, varallisuusrikokset, väkivalta, väkivaltarikokset, pakkokeinot, pidättäminen, vangitseminen.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistetty rikos- ja pakkokeinotilastoksi
31.3.2015
Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto on yhdistetty uudeksi rikos- ja pakkokeinotilastoksi.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/index.html

Jaa