Finlands officiella statistik

Brott och tvångsmedel

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalt 76,8 procent av de vuxna offren för familjevåld och våld i nära relationer var kvinnor
2.6.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet offer för partnervåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom till 10 600 år 2019. Detta är 7 procent fler än året innan. Av antalet fall av familjevåld och våld i nära relationer där vuxna är offer var hälften mellan gifta par och sambor. Av de vuxna offren var 76,8 procent kvinnor. Av alla offren var 24,6 procent minderåriga.

Nästa offentliggörande:
14.7.2020

Beskrivning: Statistiken över brott och tvångsmedel beskriver främst den regionala fördelningen av brottsligheten samt tvångsmedel som används av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet. Statistiken omfattar uppgifter om typen och kvantiteten av de brott som uppdagats. Dessutom kartläggs antalet brott som polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet undersökt och klarat upp samt de fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad. När det gäller de uppklarade brotten innehåller statistiken också uppgifter om misstänkta personer samt deras ålder, medborgarskap och vissa socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Statistiken omfattar också uppgifter om våld i nära relationer liksom om den kommunala parkeringsövervakningen. Dessutom redovisas vissa uppgifter som myndigheterna utför, såsom undersökningar av självmord, hjortdjurskrockar, orsaker till eldsvådor o.d.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anhållande, brott, familjevåld, förmögenhetsbrott, häktning, medborgarskap, offer, parkeringsövervakning, polisen, rusmedel, trafikbrott, trafikfylleri, tullförbrytelser, tvångsmedel, utlänningar, våld, våldsbrott.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistik över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistik bildar statistik över brott och tvångsmedel
31.3.2015
Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tvångsmedel.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/index_sv.html