Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens nettoförmögenhet steg till 575 miljarder euro år 2016
13.7.2017
Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 293 miljarder euro och övriga tillgångar till 436 miljarder euro i slutet av år 2016. Under året ökade de finansiella tillgångarna med 13 miljarder euro. Övriga tillgångar, dvs. reala tillgångar, ökade med 9 miljarder euro. Av övriga tillgångar är byggnader och mark de mest betydande. Också hushållens skulder ökade. Ökningen var 8 miljarder euro och nivån steg till 155 miljarder euro. Hushållens nettoförmögenhet som utgörs av finansiella tillgångar och skulder samt övriga tillgångar steg därmed till 575 miljarder euro. Ökningen från året innan var 15 miljarder euro. Största delen, dvs. 10 miljarder euro, utgjordes av kapitalvinster på finansiella tillgångar. Hushållens nettotillgångar har ökat oavbrutet sedan år 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Nästa offentliggörande:
29.9.2017

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010
1.10.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.8.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html

Dela