Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 2014
9.7.2015
Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 262 miljarder euro och övriga tillgångar till 420 miljarder euro i slutet av år 2014. De finansiella tillgångarna ökade med 7 miljarder euro under året och de övriga tillgångarna med 5 miljarder euro. Av övriga tillgångar var byggnader och mark de mest betydande. Också hushållens skulder ökade. Ökningen var 5 miljarder euro och nivån steg till 142 miljarder euro. Hushållens nettoförmögenhet som utgörs av finansiella tillgångar och skulder samt övriga tillgångar uppgick i slutet av år 2014 till 540 miljarder euro. Ökningen från året innan var 7 miljarder euro. Största delen av detta utgjordes av kapitalvinster på finansiella tillgångar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Nästa offentliggörande:
30.9.2015

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010
1.10.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.9.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html

Dela