Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens finansiella nettotillgångar 147,3 miljarder euro i slutet av år 2017
28.3.2018
Hushållen hade finansiella tillgångar såsom insättningar, aktier och fondandelar till ett värde av 307,9 miljarder euro och skulder till ett värde av 160,6 miljarder i slutet av år 2017. När man från de finansiella tillgångarna drar av skulderna, uppgår hushållens finansiella nettotillgångar till 147,3 miljarder euro i slutet av året. De finansiella nettotillgångarna ökade med 6,7 miljarder euro dvs. 4,8 procent under året, eftersom de finansiella tillgångarna ökade med 13,1 miljarder euro men skulderna visade en ökning på 6,4 miljarder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Nästa offentliggörande:
28.6.2018

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010
1.10.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html

Dela