Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hushållens nettoförmögenhet steg till 560 miljarder euro år 2015
14.7.2016
Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till 426 miljarder euro i slutet av år 2015. Under året ökade de finansiella tillgångarna med 13 miljarder euro. Övriga tillgångar, dvs. reala tillgångar, ökade med 4 miljarder euro. Av övriga tillgångar är byggnader och mark de mest betydande. Också hushållens skulder ökade. Ökningen var 5 miljarder euro och nivån steg till 147 miljarder euro. Hushållens nettoförmögenhet som utgörs av finansiella tillgångar och skulder samt övriga tillgångar steg därmed till 560 miljarder euro. Ökningen från året innan var 16 miljarder euro. Största delen av detta utgjordes av kapitalvinster på finansiella tillgångar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Nästa offentliggörande:
30.9.2016

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010
1.10.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html

Dela