Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakentamisen liikevaihtokuvaaja -tilaston sivuilla.

Käsitteet ja määritelmät

Viittausohje:

Tilasto: Rakennusyritysten myynnin määrä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rvi/kas.html