Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakentamisen liikevaihtokuvaaja -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Rakennusyritysten myynnin määrä-indeksi kuvaa rakennusalan yritysten kotimaassa tapahtuvan rakentamisen myynnin määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Määrä-indeksi lasketaan neljännesvuosittain ja laskenta perustuu yrityskohtaisiin liikevaihtotietoihin. Indeksille lasketaan alaindekseinä talonrakennusyritysten sekä maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä-indeksit. Hintojen muutoksen vaikutus otetaan huomioon deflatoimalla talonrakennusyritysten myynnin määrä-indeksi hintaindeksillä ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä-indeksi maarakennuskustannusindeksillä. Alkuperäisen indeksien lisäksi lasketaan kausitasoitetut sarjat ja trendisarjat. Rakennusyrityksiä ovat kaikki rakentamisen toimialaan (Toimialaluokitus 2002) kuuluvat yritykset.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Rakennusyritysten myynnin määrä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rvi/meta.html