Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ansiotasoindeksi -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 8.2.2008

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat loka-joulukuussa 4,5 prosenttia

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2007 loka-joulukuussa 4,5 prosenttia edellisen vuoden loka-joulukuuhun verrattuna. Säännöllisten ansioiden nousu nopeutui huomattavasti edellisiin neljänneksiin verrattuna monilla aloilla lokakuun alusta lähtien maksettujen sopimuskorotusten johdosta. Kuluttajahintojen muutoksesta puhdistettu säännöllisten ansioiden vuosikasvu oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä 1,7 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuoden 2006 loka-joulukuusta vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon valtiolla 5,2 prosenttia, yksityisellä alalla 4,6 prosenttia ja kunnilla 3,7 prosenttia.

Vuoden 2007 keskimääräinen säännöllisten ansioiden nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 3,0 prosenttia ja reaaliansioiden nousu 0,5 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä. Tulospalkkiot ja sopimukseen perustuvat kertaerät sisältävän ansiotasoindeksin nousu oli ennakkotietojen mukaan 5,2 prosenttia eli seitsemän prosenttiyksikön kymmenystä nopeampaa kuin säännöllisen ansion nousu.

Säännöllisen ansion indeksi 2002=100 ja ansioiden vuosimuutokset, ennakkotieto

Vuosi ja
neljännes
2002=100 Säännöllisten ansioiden vuosimuutos Reaaliansioiden vuosimuutos
2007 118,8 3,0 0,5
2007/2 117,6 2,7 0,2
2007/3 118,0 1,5 -1,1
2007/4 122,2 4,5 1,7

Lähde: Säännöllisen ansion indeksi 2007, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Säännöllisen ansion indeksi [verkkojulkaisu].
4. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/saind/2007/04/saind_2007_04_2008-02-08_tie_001.html