Finlands officiella statistik

El- och värmeproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Användningen av förnybara energikällor ökade inom el- och värmeproduktionen år 2017
1.11.2018
År 2017 producerades 65,0 TWh el i Finland, vilket är något mindre än året innan. Produktionen av el med förnybara energikällor ökade med 1,1 TWh till 30,7 TWh, vilket är 47 % av elproduktionen. Produktionen av fjärrvärme var på samma nivå som året innan, men produktionen av industrivärme ökade med 0,8 %. Användningen av förnybara energikällor ökade klart inom produktionen av fjärr- och industrivärme. Inom el- och fjärrvärmeproduktionen minskade användningen av fossila bränslen med 12 %. Användningen av torv minskade med omkring fem procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Nästa offentliggörande:
1.11.2019

Beskrivning: Statistiken beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränsle vid produktionen i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiproduktion, fjärrvärme, industrivärme, industriånga, kärnenergi, värme, värmeproduktion.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/index_sv.html