Begrepp och definitioner

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/kas_sv.html