Finlands officiella statistik

Placering efter utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sysselsättningen bland nyutexaminerade förbättrades
24.1.2019
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var sysselsättningen bland nyutexaminerade 4 procentenheter högre år 2017 än året innan. Ett år efter examen hade nästan 70 procent fått arbete. Sysselsättningen ökade mest i fråga om nyutexaminerade med yrkesutbildning på andra stadiet, dvs. med 5 procentenheter. Av dem arbetade 70 procent. Både bland dem som avlagt yrkeshögskoleexamen och dem som avlagt högre högskoleexamen fick 86 procent arbete. Av dem som avlagt doktorsexamen var 83 procent sysselsatta.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen. Verksamheten beskrivs i slutet av ett visst år efter sysselsättning, arbetslöshet, studier, beväringstjänst eller någon annan verksamhet. Dessutom beskriver statistiken placeringen t.ex. efter region, näringsgren, arbetsgivarsektor eller andra uppgifter. Statistiken produceras genom sammanställning av flera av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Inga förfrågningar sänds till de utexaminerade.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetslöshet, arbetsmarknaden, examinerade, fortsatta studier, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/index_sv.html