Finlands officiella statistik

Finländarnas resor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas resor stannade av våren 2020
3.9.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under de två första månaderna av turiståret 2020 liksom under tidigare år. Under mars förändrades situationen dramatiskt och i april stannade finländarnas fritidsresor av på grund av coronavirussituationen. Dessutom annullerades eller framflyttades bland finländarna 1,4 miljoner sådana utrikesresor och 0,8 miljoner inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering under april-september, som bokades före begränsningarna i mars på grund av pandemin.

Nästa offentliggörande:
5.11.2020

Beskrivning: Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands. Undersökningen statistikför den förverkligade efterfrågan på turism.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fritid, fritidsresor, inhemsk turism, kryssningar, passagerartrafik, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utgående turism.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare
23.7.2019
Statistikcentralen avbryter tillsvidare publiceringen av tertialuppgifterna om finländarnas resor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/index_sv.html