Finlands officiella statistik

Finländarnas resor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas resor till Sydeuropa ökade under januari-april 2018
7.6.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var fritidsresorna till utlandet på samma nivå som motsvarande tidpunkt året innan. Av de finländare som reste utomlands under början av året åkte allt fler till de traditionella Medelhavsresmålen eller till Sverige. Under början av år 2018 reste finländarna i något mindre omfattning i hemlandet än i fjol på våren. Resmålen i norr ökade däremot i popularitet.

Nästa offentliggörande:
4.10.2018

Beskrivning: Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands. Undersökningen statistikför den förverkligade efterfrågan på turism.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fritid, fritidsresor, inhemsk turism, kryssningar, passagerartrafik, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utgående turism.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i statistiken Finländarnas resor
7.6.2018
I statistiken över finländarnas resor har man fr.o.m. början av år 2018 också statistikfört dagsresor inom landet.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/index_sv.html