Finlands officiella statistik

Finländarnas resor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas resor till Mellan- och Sydeuropa ökade år 2017
29.3.2018
Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,5 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2017. Väst- och Östeuropa samt Sydeuropa ökade i popularitet som resmål bland finländarna, medan resorna till den amerikanska kontinenten minskade i popularitet. Antalet fritidsresor i Finland uppgick till 26 miljoner. Tjänsteresorna inom landet var på föregående års nivå, men tjänsteresorna till utlandet minskade från året innan.

Nästa offentliggörande:
7.6.2018

Beskrivning: Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands. Undersökningen statistikför den förverkligade efterfrågan på turism.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fritid, fritidsresor, inhemsk turism, kryssningar, passagerartrafik, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utgående turism.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Undersökningen Finländarnas resor förnyas i och med förordningen om turismstatistik
3.2.2012
I januari 2012 börjar man tillämpa den nya EU-förordningen om turismstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/index_sv.html

Dela