Finlands officiella statistik

Värdepappersföretag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter minskade under tredje kvartalet 2018
18.12.2018
Under tredje kvartalet år 2018 var värdepappersföretagens rörelsevinst 25 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med ungefär 9 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna minskade med 16 miljoner euro från året innan till 87 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Nästa offentliggörande:
18.4.2019

Beskrivning: Statistikcentralen har publicerat statistik över värdepappersföretag på kvartals- och årsnivå ända från situationen vid utgången av år 1998. Bokslutsuppgifter enligt IAS/IFRS-bokslutsstandarder har publicerats fr.o.m. år 2005. Värdepappersföretag är institut som bedriver fondkommissionsrörelse, marknadsgarantrörelse, värdepappersförmedlarrörelse, emissionsarrangemang och förmögenhetsförvaltning i Finland och som erhållit det verksamhetstillstånd som lagen kräver. Värdepappersföretagsverksamhet bedrivs i Finland av inhemska värdepappersföretag och av utländska värdepappersföretags filialkontor i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: balansräkningar, bokslut, företag, placeringstjänster, resultaträkningar, värdepapper, värdepappersföretag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Källmaterialet i statistiken över värdepappersföretag ändras fr.om. början av år 2014
3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/index_sv.html