Finlands officiella statistik

Värdepappersföretag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdepappersföretagens provisionsintäkter ökade och rörelsevinsten minskade under tredje kvartalet 2017
15.12.2017
Under tredje kvartalet år 2017 var värdepappersföretagens rörelsevinst 35 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med 12 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna ökade med 9 miljoner euro till 102 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Nästa offentliggörande:
19.4.2018

Beskrivning: Statistikcentralen har publicerat statistik över värdepappersföretag på kvartals- och årsnivå ända från situationen vid utgången av år 1998. Bokslutsuppgifter enligt IAS/IFRS-bokslutsstandarder har publicerats fr.o.m. år 2005. Värdepappersföretag är institut som bedriver fondkommissionsrörelse, marknadsgarantrörelse, värdepappersförmedlarrörelse, emissionsarrangemang och förmögenhetsförvaltning i Finland och som erhållit det verksamhetstillstånd som lagen kräver. Värdepappersföretagsverksamhet bedrivs i Finland av inhemska värdepappersföretag och av utländska värdepappersföretags filialkontor i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: balansräkningar, bokslut, företag, placeringstjänster, resultaträkningar, värdepapper, värdepappersföretag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Källmaterialet i statistiken över värdepappersföretag ändras fr.om. början av år 2014
3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/index_sv.html

Dela