Publicerad: 4.5.2007

Färre äktenskap och skilsmässor

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks det 28 236 äktenskap i Finland år 2006. Detta är 1 047 färre än året innan. År 2005 ingicks 29 283 äktenskap. Under 2000-talet har antalet ingångna äktenskap varierat rätt så kraftigt från år till år.

År 2006 var den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifter sig första gången 29,7 år och hos män 32,1 år. Året innan var motsvarande siffra 29,6 respektive 31,8 år.

År 2006 slutade 13 255 äktenskap i skilsmässa, vilket är 128 färre än föregående år. År 2005 beviljades 13 383 äktenskapsskillnader. De senaste åren har det varit mycket lite variation i antalet äktenskapsskillnader.

År 2006 registrerades 191 partnerskap. Av dessa var 84 par män och 107 par kvinnor. År 2005 registrerades 200 partnerskap. Antalet upplösta partnerskap var 30. Av dessa var 10par män 20par kvinnor. År 2005 var antalet upplösta partnerskap bland registrerade par 31.

Äktenskap och skilsmässor 1965-2006

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 4.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2006/ssaaty_2006_2007-05-04_tie_001_sv.html