Tabellbilaga 5. Äktenskapsskillnader efter modernas ålder och antalet barn som inte fyllt 18 år 2017, tvåkönade par

Moderns ålder Antal barn
Totalt 0 1 2 3 4 5 6- 0-17 åriga barn totalt
Totalt 13 232 4 890 2 934 3 483 1 411 366 97 51 16 417
-19 5 4 1 1
20-24 345 177 99 59 10 247
25-29 1 230 474 326 309 82 33 5 1 1 354
30-34 2 056 548 400 703 302 71 19 13 3 172
35-39 2 467 382 474 967 450 130 42 22 4 636
40-44 2 293 341 523 883 410 101 23 12 4 119
45-49 1 860 615 654 424 131 28 5 3 2 050
50-54 1 395 877 368 120 24 3 3 707
55-59 805 706 81 16 2 119
60- 776 766 8 2 12

Källa: Förändringar i civilstånd 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 02 2017, Tabellbilaga 5. Äktenskapsskillnader efter modernas ålder och antalet barn som inte fyllt 18 år 2017, tvåkönade par . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/02/ssaaty_2017_02_2018-11-14_tau_005_sv.html