Suomen virallinen tilasto

Siviilisäädyn muutokset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Avioituvuus jyrkässä laskussa - noin joka toinen naimisiin ennen 50. ikävuotta
12.11.2020
Tilastokeskuksen mukaan avioituvuus on vähentynyt huomattavasti noin vuosikymmenen ajan. Vuonna 2008 solmittiin 32 900 eri sukupuolta olevien avioliittoa, mutta vuonna 2019 enää 21 900. Avioituvuuden aleneminen hidastui 2010-luvun puolivälissä, mutta aivan viime vuosina aleneminen on syventynyt edelleen. Tähän on vaikuttanut erityisesti se, että ensimmäisiä avioliittoja on solmittu vuosi vuodelta yhä vähemmän. Mikäli vuoden 2019 avioituvuus ensimmäiseen avioliittoon olisi vallitsevana, niin naimattomista miehistä puolet ja naimattomista naisista 55 prosenttia solmisi avioliiton ennen 50. ikävuotta.

Kuvaus: Siviilisäädyn muutosten tilasto kuvaa avioliittojen, avioerojen, rekisteröityjen parisuhteiden, rekisteröityjen parisuhteiden erojen ja leskeytymisten määriä sekä kutakin siviilisäädyn muutosta tunnuslukujen avulla. Tilastossa ovat niiden avioliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden alkamiset ja päättymiset, joissa vähintään toinen puolisoista tai osapuolista asuu tapahtumahetkellä vakinaisesti Suomessa. Siviilisäätyjä ovat naimaton, naimisissa, eronnut, leski, rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, eronnut rekisteröidystä parisuhteesta ja leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: avioero, avioeronneisuus, avioituvuus, avioliitto, ero rekisteröidystä parisuhteesta, eronneisuus, lesket, leskeytyminen, parisuhde, rekisteröity parisuhde, rekisteröityjen parisuhteiden eronneisuus, siviilisääty, väestönmuutokset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index.html