Suomen virallinen tilasto

Ulkomaiset suorat sijoitukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille kasvoivat selvästi vuonna 2016
30.11.2017
Ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten kannan arvo vuoden 2016 lopussa oli 105,4 mrd. euroa, josta oman pääoman osuus oli 112,8 mrd. euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo -7,4 mrd. euroa. Sijoituskanta kasvoi 18,6 mrd. euroa edellisvuodesta. Vuonna 2016 Suomesta tehtiin suoria sijoituksia ulkomaille nettomääräisesti 23,2 mrd. euroa. Sijoitusten korkea taso selittyy pääasiassa yrityskaupoilla.

Seuraava julkistus:
31.10.2018

Kuvaus: Suorat sijoitukset Suomeen kuvaa sitä pääomaa, jonka ulkomainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut Suomessa sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yksikköön. Suorat sijoitukset ulkomaille vastaavasti kuvaa sitä pääomaa, jonka suomalainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut ulkomailla sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yksikköön. Tilaston laatiminen perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (184/2005), jossa säädetään maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista tilastoista. Tilaston tietojen avulla voidaan arvioida talouden globaalistumisen astetta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: suorat sijoitukset, ulkomaiset suorat sijoitukset, maksutase, globalisaatio, konsernit, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssij/index.html