Liitetaulukko 1. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2010

  Henkilöstön lukumäärä 1) Henkilöstömenot (miljoonaa euroa) Investoinnit (miljoonaa euroa) 2) Liikevaihto (miljoonaa euroa) Yritysten lukumäärä
EU 15 -maat pl. Suomi 191 930 11 455,9 1 691,8 75 648,5 1 684
EU 27 -maat ( pl. EU 15) 101 640 1 631,6 453,9 20 369,7 1 175
EU:n ulkopuolinen Eurooppa 81 720 2 341,8 635,2 21 510,8 788
Aasia ja Oseania 127 520 2 211,4 1 018,8 40 820,8 607
Pohjois-Amerikka 35 570 2 735,4 271,8 13 897,3 267
Keski- ja Etelä-Amerikka 29 160 837,8 82,4 6 037,8 157
Afrikka 4 820 170,4 18,9 1 258,3 55
Kaikki maaryhmät yhteensä 572 350 21 384,4 4 172,8 179 543,0 4 733
1) Vuoden keskiarvo
2) Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen

Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2010, Liitetaulukko 1. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_001_fi.html

Jaa