Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2010

  Antal anställda 1) Arbetskraftskostnader (miljoner euro) Investeringar (miljoner euro) 2) Omsättning (miljoner euro) Antal bolag
EU15-länder exkl. Finland 191 930 11 455,9 1 691,8 75 648,5 1 684
EU27-länder exkl. EU15 101 640 1 631,6 453,9 20 369,7 1 175
Europa utanför EU 81 720 2 341,8 635,2 21 510,8 788
Asien och Oceanien 127 520 2 211,4 1 018,8 40 820,8 607
Nordamerika 35 570 2 735,4 271,8 13 897,3 267
Central- och Sydamerika 29 160 837,8 82,4 6 037,8 157
Afrika 4 820 170,4 18,9 1 258,3 55
Alla landgrupper totalt 572 350 21 384,4 4 172,8 179 543,0 4 733
1) Årsmedelvärde
2) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2010, Tabellbilaga 1. Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tau_001_sv.html

Dela